Om Proces

PROCES er:

  • et magasin om selvudvikling og alternativ behandling, der udkommer online fire gange årligt.
  • et multimedie, hvor du vil møde skrevne artikler, videoer og lydfiler. Vores vision er at skabe journalistik, der går helt tæt på dig som læser, via så mange sanser som muligt. Vi tror på, at fremtidens medier vil tilgodese hele mennesket og ikke kun hovedet.
  • annonce- og reklamefrit. Du betaler altså kun for reelt indhold.
  • bæredygtigt, da vi ikke udkommer på papir. Der er ingen grund til at fælde et træ, hver gang vi vil læse et magasin. Og tænk bare på alle de tryksværter og energikrævende processer, der kræves for at lave et fysisk blad. Vi kan heller ikke have videoer og lydfiler på papir… og det kan vi ikke undvære. På den måde bliver det også billigere for dig som læser – altså to fluer med et smæk – bæredygtigt og til at betale.
  • et magasin, der tager menneskers spiritualitet alvorligt. 

Visionen med PROCES er: 

  • at være et inspirerende magasin om alle de psykiske og fysiske processer, vi som mennesker gennemgår i livet.
  • at arbejde med konstruktiv journalistik, der i høj grad vil være medvirkende til at finde løsninger på de udfordringer, vi som mennesker har godt inspireret af de kilder, vi møder.
  • at bygge bro mellem den etablerede traditionelle videnskab og den alternative verden. Det er efter vores mening altid godt at få mange vinkler med, når vi producerer artikler, videoer og lydfiler.
  • at inspirere og give løsninger til dig, der interesserer dig for selvudvikling, og det er ikke vores opgave at dømme, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til de veje, vi som mennesker vælger i livet. Proces er til for at inspirere og informere.

Første udgave udkom første gang 1. december 2016 og udkommer nu fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1.september og 1. december).

God læselyst!