18. april 2024

Kreativitet går i arv

Er du så kreativ, at du har gjort det til din levevej, så er der stor sandsynlighed for, at du har arvet dine kreative gener fra dine forældre. Det viser ny forskning.

Af Anette Wiklund

Tidsskriftet Behavioural Genetics har i december 2016 offentliggjort en arvelighedsundersøgelse, der undersøgte, i hvor høj grad evnen til kreativitet er bestemt af vores DNA. Kreativitet kendetegnes som evnen til at generere eller genkende ideer, alternativer eller muligheder.

Dataforsker Mark Roeling fra Oxford universitet, Gonneke Willemsen, pro- fessor i biologisk psykologi og Dorret Boomsma, førende forsker i tvillinger og genetiske studier af adfærd, sundhed og psykopatologi, begge fra Vrije universitet, trak på data fra det Hollandske tvillingeregister.

Det hollandske tvillingeregister indeholder oplysninger om tvillingernes erhverv, som blev bogført som kunstnerisk eller kreativt, hvis de faldt indenfor kategorierne: Dans, film, musik, teater, billedkunst, eller litteratur.

Data fra 6.755 voksne tvillinger og 1.817 voksne søskende blev analyseret, og forskerne fandt ud af, at der er en 70 % chance for, at du kommer til at arbejde i et kreativt erhverv, hvis dine forældre gør det.

Dette er et ret højt tal set i lyset af, hvor stor chancen er generelt for at ar- bejde i et kreativt miljø. Blandt alle tvillingerne var der kun 2,6 %
(175 personer), der havde et kreativt arbejde.

Dog skal der også en vis portion selvtillid og lidt held til, at du kan få arbej- de i den kreative sektor. Disse faktorer spiller også ind i forhold til, om du går i dine forældres kreative fodspor. Vi ved jo, hvor svært det traditionelt har været og er at være selvforsørgende kunster, musiker eller kunstmaler.

Kilde: http://link.springer.com/article/10.1007/s10519-016-9832-0

“Der findes malere der forvandler solen til en gul klat men der findes andre som takket være deres kunst og forstand forvandler en gul klat til solen” – Pablo Picasso