18. april 2024

Cannabis ser ud til at forbedre hjernefunktionen

Cannabis ser ud til at forbedre hjernefunktionen

Ifølge et pilotprojekt, der er en del af en større undersøgelse af cannabis, forbedrer brugen af medicinsk cannabis hjernens funktion.

Ifølge hjerneforsker Staci Gruber fra Harvard Medical School fungerer centrale dele af hjernen bedre efter tre måneders brug af cannabis. Resultaterne skal dog tages med forbehold, for i dette forsøg deltog der kun 11 personer. Disse deltagere havde ikke brugt cannabis i de seneste ti år inden undersøgelsen, hvilket gjorde forskerne i stand til mere præ- cist at spore cannabissens effekt i forhold til livskvalitet, kognitive evner og søvn.

De 11 deltager havde efter tre måneders brug af cannabis mere aktivitet i frontallappen, der hænger sammen med kognition, forståelse og reflekteret handling. Studiet viste, at de 11 nye brugere af medicinsk cannabis efter tre måneder var hurtigere i en række test af deres kognitive funktioner.

Deltagerne selv rapporterer, at de har det bedre og føler mindre smerte. Derfor tænker de klarere. Patienterne bruger nu cannabis mod smerter, angst, PTSD, kræft og søvnproblemer.

Pilotforsøget er en del af et større og grundigt forskningsprojekt kaldet MIND. Staci Gruber og hans kolleger følger patienterne i et år, før de begynder på medicinsk cannabis.

Kilde: Videnskab.dk