18. april 2024

Boost din kreativitet

Selvom du ikke lige er født med de kreative arvelige gener, kan du sagtens selv gøre noget for at blive et mere kreativt menneske.

Kreativitet handler ikke kun om at være god til at male kunstværker eller skabe nye spænden- de koncepter. En så enkel ting som at lave mad er faktisk en kreativ proces, hvor du får ideer til anderledes krydderier og smage.

At være kreativ handler også om at kunne møde livets udfordringer på nye måder.
Savner du din egen kreativitet, så får du her forskningens bud på, hvad du kan gøre for at booste din kreativitet.

LYT TIL MUSIK – At lytte til musik stimulerer den del af vores hjerne, der styrer motoriske handlinger, følelser og kreativitet. Klassisk mu- sik kan give os et ekstra løft. Ifølge “The Mozart Effect,” kan det at lytte til Mozart øge kreativite- ten, koncentrationen og andre kognitive

funktioner. Selvom det ikke er helt sikkert, at dette virker for alle, vil lidt klassisk musik ikke skade.

MEDITÉR – Sidder du fast i en mental spiral, hvor du tænker de samme tanker igen og igen? Når panikken strejfer dig, så prøv at meditere. Det fremmer divergent tænkning, en sindstil- stand, hvor vi er i stand til at generere nye ideer.

SKRIV I HÅNDEN – Psykoanalytiker og psy- kiater Carrie Barron, en af forfatterne af ”The Creativity Cure”, rådgiver os til at springe Word doc over og finde kuglepennen frem i stedet. Sommetider er hele oplevelsen af at skrive i hån- den – blækket på vores fingre, duften af en frisk notebook – alt der skal til, for at få de kreative safter til at flyde.

TÆNK PÅ NOGET, DER ER LANGT VÆK

I TID ELLER RUM – Forskning tyder på, at vores evne til at løse problemer forbedres, når vi tænker på begivenheder, der er langt væk,

enten i fortiden eller fremtiden, eller måske et helt andet sted, en anden planet osv.
Forestil dig, hvordan det ser ud omkring dig Nytårsaften 2022 eller hvordan det er, at spise på en café i Paris. Lad din fantasi vandre derhen, hvor den vil.

DAGDRØM – Vi er tilbøjelige til at have en mere kreativ tilgang til problemer, når vores sind vandrer, og meget mindre tilbøjelige til at være kreative, når vi sidder bøjet over computeren med en deadline hængende over hovedet.
Så du skal ikke bekymre dig om at slippe alle de arbejdsmæssige kasseinddelinger i et par minutter, og bare dagdrømme dig til de mest fantastiske scenarier.

KIG PÅ NOGET BLÅT ELLER GRØNTDisse farver har tendens til at forbedre din kognitive ydeevne. Ifølge forskere er det fordi, vi forbinder blå med havet, himlen, og åbenhed i almindelighed, mens de grønne farver signalerer vækst.

GESTIKULÈR MED TO HÆNDER

Utroligt, men sandt. En undersøgelse viste, at bruger man to hænder til at forklare noget, så opfordrer det hjernen til at overveje et spørgs- mål fra flere perspektiver.

(Det er også muligt, at det, at bruge venstre hånd, stimulerer kreativ tænkning, da venstre- håndede mennesker har en tendens til at være mere kreative i almindelighed.)

SÆT DIG UDENFOR EN KASSE

Selvom det kan lyde lidt mærkeligt, så viste det sig i en undersøgelse, at folk, der sad uden for en kasse (bogstaveligt talt) var bedre til at tænke kreativt, end folk, der sad i den. Har du ikke lige en stor papkasse, så prøv at sidde på gangen uden for et værelse.

DRIK LIDT SPIRITUS – En undersøgelse viser, at de deltagere, der gennemsnitlig drikker tre genstande, er mere kreative end folk, der ikke drikker overhovedet. Det er muligvis, fordi lidt alkohol lader os tænke mere bredt, og gør det lettere for os, at finde forbindelser mellem

uafhængige ideer. Men vid, at der ikke er noget kreativt i at kaste op og vælte rundt, så hold dig til kun de tre genstande, og gør det kun en gang imellem.

SKIL NOGET AD I TANKEN – Vælg et objekt, og bryd det op i dele. (Så en blomst bli- ver stilk, blade, kronblade, og pollen.)
Folk, der er uddannet til at tænke på denne måde (Generic-parts technique) var bedre til at løse problemer gennem kreativ indsigt end folk, der ikke havde lært dette.

GRIN LIDT – Ifølge undersøgelser, kan en positiv stemning øge kreativiteten, fordi det øger aktiviteten i præfrontale cortex og anterior cingulate cortex (områder af hjernen, der er for- bundet med kompleks kognition, beslutnings- tagning og følelser). Så vær fjollet og

bliv kreativ.

MOTIONÈR – Ifølge Carrie Barron, vil fysisk aktivitet løsne kroppen, og vores sind bliver lidt friere. Så er det nemmere at komme med løs-

ninger på problemer og få nye ideer. En nyere undersøgelse viser desuden, at motionister kla- rer sig bedre i forhold til at løse kreative opgaver end deres mindre aktive jævnaldrende gjorde.

PRØV NOGET NYT – At gøre tingene som du har vane for, har en tendens til at undermi- nere kreativ tænkning. Søger du derimod nye måder at gøre ting på, så er det befordrende for både kreativitet og dit generelle velbefindende. Selv noget så simpelt, som at tage en ny rute til arbejde eller eksperimentere med en ny lækker madopskrift, tæller.

FÅ NOGET SØVN – Prøver du på at løse et problem, inden du lægger dig til at sove? Lad være med det. Du kan finde en bedre løsning
i morgen. Søvn omstrukturerer nemlig nye hukommelses-repræsentationer. Det betyder, at vi tænker over vores oplevelser og erfaringer på nye måder. Kan du ikke lige lægge dig til at sove, så tag i det mindste en powernap, der stimulerer højre hjernehalvdels aktivitet (den del af hjernen er ansvarlig for kreativitet).

SÆT DIG PÅ EN CAFÉ – En undersøgelse viser, at folk er mest kreative, hvis der er et moderat niveau af støj i baggrunden. Støjen omkring os er lidt distraherende, så det tilskynder os til at tænke lidt kraftigere og mere fantasifuldt.

ARBEJD, NÅR DU ER TRÆT – Ja, søvn kan hjælpe os til at få nye ideer, men at
arbejde på vores ikke-optimale tidspunkt på dagen kan også fremme kreativitet, fordi vi er mindre hæmmede. Morgenmennesker kan prøve at arbejde om natten og natteravnene kunne forsøge at komme til at arbejde tidligt om morgenen. Vi har ikke vores mentale parader oppe på samme måde, når vi er lidt trætte.

HÅNDTER AFVISNING – Den ensomme er mest innovativ. Når vi oplever en social afvisning, begynder vi at tænke mere kreativt, fordi vi er nødt til at udforske nye områder og originale ideer for at finde nye forbindelser.

Kilder:
Kreativt er sundt: http://edition.cnn.com/2012/05/25/health/enayati-innovation-passion-stress/index.html Mozarteffekten: https://books.google.dk/books/about/The_Mozart_Effect.html?id=yuSBpsP6AtIC&redir_esc=y&hl=da Meditation og kreativitet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328799/
Tænk ud af tid og rum: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328799/
Skriv i hånden: http://carriebarronmd.com/book/the-creativity-cure/
Dagdrøm: http://www.nytimes.com/2010/06/29/science/29tier.html
Kig på noget blåt og grønt: https://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090205142143.htm
Sid udenfor kassen: http://www.spring.org.uk/2012/04/five-effortless-postures-that-foster-creative-thinking.php
Drik lidt spiritus: https://www.sciencenews.org/article/vodka-delivers-shot-creativity
Skil ting ad: https://www.scientificamerican.com/article/rethinking-labels-boosts-creativity/
Grin lidt: http://psycnet.apa.org/journals/emo/2/1/12/
Dyrk motion: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703784/
Sid på en cafe: http://www.jstor.org/stable/10.1086/665048
Arbejd når du er træt: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13546783.2011.625663