Bevidsthed forpligter

Ordene ”bevidsthed forpligter” hører du igen og igen, når du møder undervisere og studerende fra instituttet Human Education Group (HEG), der udbyder psykoterapeutiske uddannelser. Det er store ord, men er gennem de 20 år, hvor HEG har eksisteret, blevet det, det handler om, hvis man vil kalde sig en ”hegger”. Det lyder som et stort krav, men bag ordene ligger en kærlighed til det enkelte menneske og fællesskabet. At bevidsthed forpligter, vil sige, at du skal forpligte dig til det, du er i lige nu. Hvis du ved, at du er i stand til det og har evnen, så har du også pligten til at gøre noget ved det. Hvis du har fået en indsigt, så lad være med at gå og genudspille din uhensigtsmæssige adfærd. Du ved det jo godt, for du gennemgår den adfærd igen og igen. Når du gør det, opdager du, at du ikke har særlige gode evner til at forandre din adfærd. Det er også en fed bevidsthed at have, siger David BR Camacho, institutleder for HEG. Det handler altså ikke om at gøre DET bedste, men SIT bedste og blive bevidst om, hvad man rent faktisk er i stand til på nuværende tidspunkt. For at opnå dette, må man både som studerende og underviser på HEG tage de ærlige briller på, når man ser på sig selv og sine evner og stoppe med at prøve på, at leve op til de idealer, vi som mennesker putter ned over os selv.   Klienten er læremesteren For David betyder ”bevidsthed forpligter” også, at man skal lade være med at lide under, at man ikke er ”ren” eller perfekt. Man skal ikke lide under det pres det er, at ville være den bedste udgave af sig selv. Det gælder også for psykoterapeuter. De skal ifølge David stoppe med at ville være minipsykologer , filosoffer eller psykiatere. – Vi lever i en tid, hvor alle er filosoffer og ved hvad meningen med livet er, og alle kan stille diagnoser. Lad nu være. Psykoterapi handler om at være til stede – at møde og rumme et andet menneskes historie. Det er det andet menneske, der er vores læremester. En psykoterapeut sidder over for en mester, hver gang en klient er der. Hvorfor tro, at vi skal sidde og lave diagnoser, finde formler og stoppe redskaber ned over folk. Det er en forurening af det terapeutiske rum. Nogen siger: ”Nu er jeg PÅ som psykoterapeut”. Nej, det er du ikke. Det er klienten, der er på. Heg vil blive ved med at sige: Så stop dog dig selv menneske!! Stop med at lave diagnoser. Jamen, så uddan dig til psykolog! Stop med lykkemedicin. Om du så laver blomstermedicin, så lad være med at blande dig i noget, du ikke skal blande dig i. Hold fokus, der hvor du skal. Vær støttende og opbakkende. Det er jo psykoterapiens fornemmeste opgave at gå ud i fællesskabet i Danmark og være deltagende. Faktisk burde enhver psykoterapeut arbejde med frivilligt arbejde, for det handler om, at det med mennesker er for vildt og for fedt. Mennesker er rå, mærkelige, sjove og underlige. Psykoterapien handler om det menneskelige møde. Du skal som psykoterapeut støtte klienten i, at kunne være i dem selv. Det er måske ikke det nemmeste, men det er den bedste måde at være i livet på, siger David. At rumme sig selv HEG´s grundværdi er, ifølge David, at mennesker allerede er det, de skal være. Der er ikke noget, der skal fikses, og det handler ikke om at psykoterapeuter skal gøre klienterne lykkelige. Det handler om at rumme sig selv, at kunne være i livet og magte de livsvilkår, der er os givet. Det handler også om at hjælpe klienten med ikke at være fanget af følelser og tanker, der giver en uhensigtsmæssig adfærd. – Hvis du har det skidt, så lad dog være med at prøve på at komme ud af det. Prøv at mærke det. Vær nysgerrig og tænk på, at du ikke er dine tanker. Du har tanker. Du er ikke dine følelser. Du har følelser, siger David.

Mennesker er ikke bange for at miste kontrollen. De er bange for at miste illusionen om, at de har kontrol.

 Selv det at være i sig selv, kan gøres til et ideal, der kan være svært at leve op til. Det ses tydeligt i forhold til den populære bog ”Nuets kraft” af Eckhart Tolle. – Nuets kraft er en snedig bog, og det er smart at skrive dette, for så jubler vi alle og siger: ”Jahhh, vi vil være i nuet. Og så er nuet væk, siger David og griner. – Eckhart Tolle er en tryllekunstner. Det er skide godt skrevet, og jeg elsker den bog. Men det handler om ikke at fastholde noget og at lade være med at generalisere, udelade og forvrænge andre mennesker. Det handler for mig om, at lade være med at stoppe sin virkelighed ned over hovedet af andre mennesker. Og så handler det om at få bevidsthed på fællesskabet. Om ikke kun at sige mig, mig, mig, men os, siger David, der vægter fællesskabet på HEG meget højt. Forpligtet til fællesskab Inden en studerende bliver optaget på en af uddannelserne skal de til en optagelsessamtale, der handler om at spørge ind til den studerendes værdier og erfaringer. Udover erfaringen med at arbejde med mennesker er evnen til at indgå i et fællesskab en af de værdier, der vægtes højt på HEG. – Vi er en værdibaseret uddannelse og kan ikke optage en studerende, der er racist eller som synes, at mennesker i nød ikke skal være her i Danmark. Vi kan ikke optage en studerende, som ikke tænker innovativt eller har lyst til at støtte op om fællesskabet. Vi synes også, at det er en god ide, at man tænker på naturen og føler sig som en indlejret del af den. Man kan sige, at HEG er en blanding af Darwinisme og spiritualitet. Vi kan godt lide evolution, og synes, at jorden er fantastisk, men vi kan også godt lide, det spirituelle i, at vi bliver til den jord, som vi giver videre til den næste generation. Vi lægger vægt på, at den enkelte studerende ser sig selv som en bi, som er ude at samle nektar til kuben, så næste generation har noget at spise. Den lækre honning. Det er vigtigt, at de ikke stikker bare for at stikke eller slår for at komme fremad, for så dør de. Man kan sige, at man dør åndeligt, når man er destruktiv. Og så handler det ikke om at kigge på, hvad andre har gjort mod mig, men om, hvad jeg har gjort mod andre, siger David. Akkurat det samme gælder når der skal ansættes nye undervisere. De er forpligtet til at være en del af det fællesskab, som HEG er. Det betyder dog ikke, at alle skal være enige. Tværtimod. – Niels Hausgaard er min mentor i forhold til dette, når han siger at enighed fordummer, siger David, der glæder sig til de næste mange år med Human Education Group. Der er hele tiden innovative tiltag i forhold til nye uddannelser. En af de nyeste uddannelser er Naturterapeutuddannelsen. En god terapeut har jord i hovedet Ifølge David manglede der en uddannelse i Danmark, som har en mere pædagogisk tilgang til naturen. En uddannelse som kunne bruges til alle klienter og ikke kun til stressramte eller folk med PTSD (Post-traumatisk stress syndrom). – Du bliver måske ikke mindre stresset ved at være derude, men du får mere jordforbindelse. En god naturterapeut har jord i hovedet, siger han og griner. Da han fik et ja fra to tunge drenge indenfor naturterapi, nemlig Lasse Thomas Edlev og Tom Funke, for et par år siden, gik HEG derfor i gang med at planlægge et naturterapeutisk forløb for psykoterapeuter. Uddannelsen på 6 moduler er nu en realitet og første hold er i fuld gang. David så rigtigt for to år siden, for tilstrømningen af studerende har været overvældende, og der er venteliste til uddannelsen. – Det, som mennesker måske allermest har brug for, er at vende tilbage til naturen. Til det, der er større end dem selv eller det, de er en del af. Ude i naturen har du et uformelt terapeutiske rum. Der er højt til loftet, og man ser langt ude i horisonten. Den studerende får mulighed for at møde mennesker i deres terapeutiske arbejde, hvor de kan følge et flow. Et blad, der falder, kan have betydning. En sten kan være den, der kan optage ens tårer. Den, der kan rumme en. Den står fast, som en af vores naturterapeuter Lasse Thomas Edlev siger. Et træ kan være der, hvor man kravlede op med alle sine hemmeligheder, og der hvor man så sin første udsigt som barn. Og så har vi jo alle de her urting som livstræet, stamtræet og paradisets træ med de forbudne frugter, siger David. Ifølge ham har vi mere end nogensinde brug for at forbinde os med naturen og opdage os selv gennem de metaforer, der er overalt. På HEG bruger man udtrykket fænomenologi, når noget ydre giver dyb mening i det indre. Det sker tit i naturen og kan bruges terapeutisk. – Der sker noget med mennesker ude i naturen. Der kommer en bevægelsesfrihed. Jeg ved ikke, om man leger mere, er mere kreativ, slapper mere af eller er mere mindfull, men der kommer hele tiden den her mulighed for, at der sker noget. Maleriet forandrer sig, mens man går. Der er ikke noget, der er statisk. Naturen er hele tiden i bevægelse. Der sker noget, du ikke kan kontrollere. Det gode ved naturterapi er, at kunne give sin klient tilgangen: Du kan ikke kontrollere noget, men du kan møde det, der forsvinder eller kommer. HEG har jo cyklustanken, så derfor passer naturterapien fint ind, siger David. Et udsagn, der tit høres på HEG er netop: ”Mennesker er ikke bange for at miste kontrollen. De er bange for at miste illusionen om, at de har kontrol”. Naturterapiuddannelsen er resultatet af en af instituttets innovative processer. Disse processer vil ifølge David blive ved med at være en del af HEG. Innovation og forskning sættes højt på prioriteringslisten både i forhold til undervisere og studerende. Han vil i fremtiden gerne være med til at definere hvad psykoterapi er. – Human Education Group skal være med til gøre psykoterapien endnu stærkere på landkortet. Det, at være psykoterapeut handler ikke om at blive anerkendt, men det handler om det at være stærk i at kunne møde og støtte et andet menneske. HEG vil have fokus på nye uddannelser, men vil også være med til at manifestere, hvad en psykoterapeut er, og hvad en god psykoterapeutisk uddannelse er, siger David med bornholmske bølger rullende bag ham.  

Anette Wiklund

Anette Wiklund

Redaktør at Proces
Journalist, webdesigner og social media manager.
Anette Wiklund

Latest posts by Anette Wiklund (see all)